Sterilizare / dezinfectare apa


sisteme sterilizare apa, dezinfectare apa sisteme sterilizare apa, dezinfectie apa

De-a lungul anilor, tehnicile de dezinfecţie chimică a apei au fost amplu folosite pentru a asigura o apă microbiologic "pură". Majoritatea metodelor de tratare chimică sunt un amestec de materiale periculoase şi reacţii care conduc la obţinerea de produse toxice şi schimbări chimice ale fluidului.

UV oferă o alternativă non-chimică care a fost pusă în practică cu succes fără nici o urmare negativă.

Clorul este cea mai cunoscută alternativa pentru UV. Clorul are dezavantajul că în combinaţie cu substanţele organice produce compuşi cancerigeni. Atunci când folosim clor, există întotdeauna posibilitatea de supradozare. Dacă valoarea MAC (Concentraţia Maximă Permisă) este atinsă, fluidul devine nociv pentru organismul uman. Clorul este periculos pentru mediul înconjurător şi, de asemenea, este cunoscută rezistenţa unor bacterii la această tratare.

Dezinfecţia cu clor este o tehnică comună, bine cunoscută şi foarte mulţi au încredere când folosesc clorul, neştiind căror pericole se expun. Dar, peste orice argument, tratarea cu clor necesită o investiţie mică, ceea ce foarte multe societăţi consideră un important avantaj.

Ozonul este o altă alternativă pentru UV. Ozonul are de asemenea dezavantajul că produce compuşi cancerigeni, mai ales în combinaţie cu bromul. Ca rezultat al procesului de dezinfecţie apar de asemenea compuşi oxigenaţi asimilaţi (AOC). Aceştia constituie hrana ideală a bacteriilor şi pot produce o creştere exponenţială a microorganismelor în conducte. Valoarea MAC este de doar 9 PPM. În procesele de oxidare fotochimică avansată, ozonul este folosit în combinaţie cu lumina UV. Deoarece ozonul este o tehnică scumpă şi mare consumatoare de energie electrică, se foloseşte doar în cazuri extreme, dacă alte tehnici nu garantează buna funcţionare a procesului de dezinfecţie.